Menu

Thơ: Chủ nhật vắng anh

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

Anh từng bảo một ngày anh không đến
Ngọn cờ Đoàn ai thay thế nâng lên.
Sáng Chủ Nhật ai thay anh "trông trẻ"
Khi các em không ai chịu trưởng thành.

Mỏi người mỏi vai không ai buộc ta làm điều đó.
Em biết anh làm vì một chữ Tâm
Như anh đã dìu chúng em từng bước
Và thứ tha cho những lỗi lầm.

Chủ Nhật vắng anh Kỳ Đoàn vẫn thượng
Em đã làm nhưng vẫn thấy mong manh.
Em đã nghĩ mười năm qua nơi đó
Anh ở đây cần mẫn ân cần.

 

Những đứa trẻ như em bao giờ sẽ lớn?
Để hiểu rằng tâm sức của anh
Anh trao đi không nhận gì lại cả
Anh chỉ cần những đứa trẻ lớn lên
Và hiểu rằng đã đến kỳ ta lớn
Dùng đôi vai và sức của mình
Chăm cho những đàn em còn lại
Cho các em thấu hiểu sự đời.

Đạo đơn giản là con đường thôi nhé
Và con đường anh bước trước em sau.
Cũng như sau em còn nhiều em nữa
Sẽ bước đi và giữ vững Kỳ Đoàn.

Tái bút: Thương tặng tất cả Dự Bị Trưởng

DB.Trưởng Thư Diệu