Menu

MLMG - Quy định gửi email thông báo và thư mời

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Cập nhật ngày 17/11/2015

Minh Lý Media Group sẽ hỗ trợ trong công tác gửi email trong những trường hợp sau:

Đối với email thông báo

- Mỗi khi Website có bài viết mới

- Khi trưởng hoặc thanh sinh có nhu cầu gửi thông báo đến tất cả mọi người 

Đối với thư mời (thông qua lịch sinh hoạt trên Google Calendar)

- Họp triển khai.

- Họp kiểm thảo.

- Xuất du, trại, lễ hội.

Thư mời sẽ không được gửi đối với các dự án dài hạn và xảy ra thường xuyên.  Ví dụ: học anh văn hàng tuần. 

 

Dành cho Quý Trưởng và tất cả các bạn thanh sinh:

- Xin hãy xem hướng dẫn tham gia họp online tại đây

Dành cho thành viên Minh Lý Media Group:

- Xin hãy xem hướng dẫn cách gửi email thông báo tại đây

- Xin hãy xem hướng dẫn cách gửi thư mời tại đây