Menu

Phim ngắn: [MINH LÝ TRẠI KÍ] KHÓI LỬA THÀNH THĂNG LONG

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.55 (10 Votes)

Phim Khói Lửa Thăng Long dựa trên tiểu thuyết "Anh Hùng Đất Việt" với nhiều cảnh quay từ Trại Sẵn Sàng IX. Trại Sẵn Sàng IX với trò chơi lớn lấy bối cảnh đất nước trong cuộc chiến tranh khốc liệt chống quân Nguyên Mông lần 2 của vua tôi nhà Trần. Nhằm nhắc nhớ những đoàn sinh Thanh Thiếu Nhi Minh Lý truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông: kiên cường trong chiến đấu nhưng sẵn sàng tha thứ kẻ thù khi cuộc chiến đã đi qua. Cuộc chiến tuy đã đi vào lịch sử những đã để lại cho con cháu đời sau những bài học quý giá, như Trần Bình Trọng đã nói vang trước khi ông ra đi: "Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không làm vương đất Bắc"