Menu

Sản phẩm: Báo Trại Chuyên Đề Sơ Cấp Cứu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Đây là sản phẩm báo in trong trại đầu tiên. Tại kì trại Chuyên Đề Sơ Cấp Cứu - KDL Dambri Safari

Trưởng ban: CTV.Trần Ngọc Phong

và các thành viên khác:

Trưởng Hùng Khả

Trưởng Hùng Duy

Trưởng Thư Diệu

Trưởng Hùng Tấn

Trường Huyền Như Như Tịnh

CTV.Phí Thị Kim Thuỷ

Ngày thứ 1

 • 13-08-2011ngay1_Page_1.jpg
 • 13-08-2011ngay1_Page_2.jpg
 • 13-08-2011ngay1_Page_3.jpg
 • 13-08-2011ngay1_Page_4.jpg
 • 13-08-2011ngay1_Page_5.jpg
 • 13-08-2011ngay1_Page_6.jpg
 • 13-08-2011ngay1_Page_7.jpg
 • 13-08-2011ngay1_Page_8.jpg

 

Ngày thứ 2

 • 14-08-2011ngay2_Page_1.jpg
 • 14-08-2011ngay2_Page_2.jpg
 • 14-08-2011ngay2_Page_3.jpg
 • 14-08-2011ngay2_Page_4.jpg
 • 14-08-2011ngay2_Page_5.jpg
 • 14-08-2011ngay2_Page_6.jpg
 • 14-08-2011ngay2_Page_7.jpg
 • 14-08-2011ngay2_Page_8.jpg