Menu

Sản phẩm: Báo Trại Rèn Luyện 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sản phẩm báo in của Trại Rèn Luyện IV - Công Viên Văn Hoá Láng Le

Trưởng ban: Trưởng Hùng Tấn

và các thành viên khác:

Trưởng Hùng Khả

Trưởng Thư Diệu

CTV.Phí Thị Kim Thuỷ

CTV.chị Thuý

Trưởng Huyền Như Như Tịnh

Ngày thứ nhất

 • rl41_Page_1.jpg
 • rl41_Page_2.jpg
 • rl41_Page_3.jpg
 • rl41_Page_4.jpg
 • rl41_Page_5.jpg
 • rl41_Page_6.jpg
 • rl41_Page_7.jpg
 • rl41_Page_8.jpg

 

Ngày thứ hai

 • rl42_Page_1.jpg
 • rl42_Page_2.jpg
 • rl42_Page_3.jpg
 • rl42_Page_4.jpg
 • rl42_Page_5.jpg
 • rl42_Page_6.jpg
 • rl42_Page_7.jpg
 • rl42_Page_8.jpg
 • rl42_Page_9.jpg
 • rl42_Page_910.jpg
 • rl42_Page_9211.jpg
 • rl42_Page_9312.jpg
 • rl42_Page_9413.jpg
 • rl42_Page_9614.jpg
 • rl42_Page_9615.jpg
 • rl42_Page_9716.jpg