Menu

Sản phẩm: Báo Trại Chuyên Đề Truyền Tin

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Tiếp theo là sản phẩm báo in trong kì trại Chuyên Đề về Truyền Tin 2013 - Tu Viện Toàn Giác - Đồng Nai

Trưởng Ban: Trưởng Nguyễn Trung Hiếu

và các thành viên khác:

Trưởng Hùng Tấn

Trưởng Thư Diệu

Thanh sinh: Nguyễn Trung Bạo

Trưởng Hùng Khả

Ngày thứ nhất

 • 3-8ngay1 (1).jpg
 • 3-8ngay1 (2).jpg
 • 3-8ngay1 (3).jpg
 • 3-8ngay1 (4).jpg
 • 3-8ngay1 (5).jpg
 • 3-8ngay1 (6).jpg

Ngày thứ hai

 • 3-8ngay2_Page_1.jpg
 • 3-8ngay2_Page_2.jpg
 • 3-8ngay2_Page_3.jpg
 • 3-8ngay2_Page_4.jpg
 • 3-8ngay2_Page_5.jpg
 • 3-8ngay2_Page_6.jpg
 • 3-8ngay2_Page_7.jpg
 • 3-8ngay2_Page_8.jpg