Menu

Sản phẩm: Báo trại Cao Triều Phát (TTN Thiên Trước)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (2 Votes)

Trong ngày 2/9, Tập thể Thanh Đoàn Nhân Hoà thuộc Thanh Thiếu Nhi Minh Lý đã tham gia hỗ trợ trại rèn luyện của đơn vị bạn Thiên Trước, trong đợt hỗ trợ này, ban thông tin đã cho ra báo in mang tên Cao Triều Phát - Tp.Cần Thơ

Trưởng Ban: Thanh sinh Đào Ngọc Minh Thi

và các thành viên khác:

Thanh sinh Đào Ngọc Minh Thơ

 Thanh sinh Lê Nguyễn Kim Mỹ

Thanh sinh Nguyễn Thị Thu Trinh

Thanh sinh Lê Hoàng Phương Ngân

Thanh sinh Nguyễn Hữu Phước

Thanh Trưởng Hùng Khả

Ngày thứ nhất

 • 1-9ngay1_Page_1.jpg
 • 1-9ngay1_Page_2.jpg
 • 1-9ngay1_Page_3.jpg
 • 1-9ngay1_Page_4.jpg
 • 1-9ngay1_Page_5.jpg
 • 1-9ngay1_Page_6.jpg
 • 1-9ngay1_Page_7.jpg
 • 1-9ngay1_Page_8.jpg
 • 1-9ngay1_Page_9.jpg
 • 1-9ngay1_Page_10.jpg
 • 1-9ngay1_Page_11.jpg
 • 1-9ngay1_Page_12.jpg

Ngày thứ hai

 • 1-9ngay2_Page_01.jpg
 • 1-9ngay2_Page_02.jpg
 • 1-9ngay2_Page_03.jpg
 • 1-9ngay2_Page_04.jpg
 • 1-9ngay2_Page_05.jpg
 • 1-9ngay2_Page_06.jpg
 • 1-9ngay2_Page_07.jpg
 • 1-9ngay2_Page_08.jpg
 • 1-9ngay2_Page_09.jpg
 • 1-9ngay2_Page_10.jpg
 • 1-9ngay2_Page_11.jpg
 • 1-9ngay2_Page_12.jpg
 • 1-9ngay2_Page_13.jpg
 • 1-9ngay2_Page_14.jpg
 • 1-9ngay2_Page_15.jpg
 • 1-9ngay2_Page_16.jpg
 • 1-9ngay2_Page_17.jpg
 • 1-9ngay2_Page_18.jpg
 • 1-9ngay2_Page_19.jpg
 • 1-9ngay2_Page_20.jpg