Menu

Phim ngắn: [MINH LÝ TRẠI KÍ] KHÓI LỬA THÀNH THĂNG LONG

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.55 (10 Votes)

Phim Khói Lửa Thăng Long dựa trên tiểu thuyết "Anh Hùng Đất Việt" với nhiều cảnh quay từ Trại Sẵn Sàng IX. Trại Sẵn Sàng IX với trò chơi lớn lấy bối cảnh đất nước trong cuộc chiến tranh khốc liệt chống quân Nguyên Mông lần 2 của vua tôi nhà Trần. Nhằm nhắc nhớ những đoàn sinh Thanh Thiếu Nhi Minh Lý truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông: kiên cường trong chiến đấu nhưng sẵn sàng tha thứ kẻ thù khi cuộc chiến đã đi qua. Cuộc chiến tuy đã đi vào lịch sử những đã để lại cho con cháu đời sau những bài học quý giá, như Trần Bình Trọng đã nói vang trước khi ông ra đi: "Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không làm vương đất Bắc"

 

Sản phẩm: Báo trại Rèn Luyện V

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Đây là lần thứ 2 của Trại Rèn luyện, Ban Thông tin vẫn duy trì hình thức báo in và xuất bản báo in Trại Rèn Luyện V - KDL Sinh Thái Ngọc Xương

Trưởng Ban: Trưởng Thư Diệu

và các thành viên khác

Thanh sinh Đào Ngọc Minh Thi

Thanh sinh Đào Ngọc Minh Thơ

Thanh sinh Nguyễn Hữu Phước

Thanh sinh Nguyễn Trung Bạo

Thanh sinh Lê Hoàng Phương Ngân

Thanh sinh Phạm Thị Ái Vân

Trưởng Hùng Tấn

Ngày thứ nhất

 • bao_ngay_1_trang_1.jpg
 • bao_ngay_1_trang_2.jpg
 • bao_ngay_1_trang_3.jpg
 • bao_ngay_1_trang_4.jpg
 • bao_ngay_1_trang_5.jpg
 • bao_ngay_1_trang_6.jpg
 • bao_ngay_1_trang_7.jpg
 • bao_ngay_1_trang_8.jpg
 • bao_ngay_1_trang_9.jpg
 • bao_ngay_1_trang_10.jpg
 • bao_ngay_1_trang_11.jpg
 • bao_ngay_1_trang_12.jpg
 • bao_ngay_1_trang_13.jpg
 • bao_ngay_1_trang_14.jpg
 • bao_ngay_1_trang_15.jpg
 • bao_ngay_1_trang_16.jpg

Ngày thứ hai

 • bao_ngay_2_trang_1.jpg
 • bao_ngay_2_trang_2.jpg
 • bao_ngay_2_trang_3.jpg
 • bao_ngay_2_trang_4.jpg
 • bao_ngay_2_trang_5.jpg
 • bao_ngay_2_trang_6.jpg
 • bao_ngay_2_trang_7.jpg
 • bao_ngay_2_trang_8.jpg
 • bao_ngay_2_trang_9.jpg
 • bao_ngay_2_trang_10.jpg
 • bao_ngay_2_trang_11.jpg
 • bao_ngay_2_trang_12.jpg
 • bao_ngay_2_trang_13.jpg
 • bao_ngay_2_trang_14.jpg
 • bao_ngay_2_trang_15.jpg
 • bao_ngay_2_trang_16.jpg

Sản phẩm: Báo trại Cao Triều Phát (TTN Thiên Trước)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (2 Votes)

Trong ngày 2/9, Tập thể Thanh Đoàn Nhân Hoà thuộc Thanh Thiếu Nhi Minh Lý đã tham gia hỗ trợ trại rèn luyện của đơn vị bạn Thiên Trước, trong đợt hỗ trợ này, ban thông tin đã cho ra báo in mang tên Cao Triều Phát - Tp.Cần Thơ

Trưởng Ban: Thanh sinh Đào Ngọc Minh Thi

và các thành viên khác:

Thanh sinh Đào Ngọc Minh Thơ

 Thanh sinh Lê Nguyễn Kim Mỹ

Thanh sinh Nguyễn Thị Thu Trinh

Thanh sinh Lê Hoàng Phương Ngân

Thanh sinh Nguyễn Hữu Phước

Thanh Trưởng Hùng Khả

Ngày thứ nhất

 • 1-9ngay1_Page_1.jpg
 • 1-9ngay1_Page_2.jpg
 • 1-9ngay1_Page_3.jpg
 • 1-9ngay1_Page_4.jpg
 • 1-9ngay1_Page_5.jpg
 • 1-9ngay1_Page_6.jpg
 • 1-9ngay1_Page_7.jpg
 • 1-9ngay1_Page_8.jpg
 • 1-9ngay1_Page_9.jpg
 • 1-9ngay1_Page_10.jpg
 • 1-9ngay1_Page_11.jpg
 • 1-9ngay1_Page_12.jpg

Ngày thứ hai

 • 1-9ngay2_Page_01.jpg
 • 1-9ngay2_Page_02.jpg
 • 1-9ngay2_Page_03.jpg
 • 1-9ngay2_Page_04.jpg
 • 1-9ngay2_Page_05.jpg
 • 1-9ngay2_Page_06.jpg
 • 1-9ngay2_Page_07.jpg
 • 1-9ngay2_Page_08.jpg
 • 1-9ngay2_Page_09.jpg
 • 1-9ngay2_Page_10.jpg
 • 1-9ngay2_Page_11.jpg
 • 1-9ngay2_Page_12.jpg
 • 1-9ngay2_Page_13.jpg
 • 1-9ngay2_Page_14.jpg
 • 1-9ngay2_Page_15.jpg
 • 1-9ngay2_Page_16.jpg
 • 1-9ngay2_Page_17.jpg
 • 1-9ngay2_Page_18.jpg
 • 1-9ngay2_Page_19.jpg
 • 1-9ngay2_Page_20.jpg

Sản phẩm: Báo Trại Chuyên Đề Truyền Tin

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Tiếp theo là sản phẩm báo in trong kì trại Chuyên Đề về Truyền Tin 2013 - Tu Viện Toàn Giác - Đồng Nai

Trưởng Ban: Trưởng Nguyễn Trung Hiếu

và các thành viên khác:

Trưởng Hùng Tấn

Trưởng Thư Diệu

Thanh sinh: Nguyễn Trung Bạo

Trưởng Hùng Khả

Ngày thứ nhất

 • 3-8ngay1 (1).jpg
 • 3-8ngay1 (2).jpg
 • 3-8ngay1 (3).jpg
 • 3-8ngay1 (4).jpg
 • 3-8ngay1 (5).jpg
 • 3-8ngay1 (6).jpg

Ngày thứ hai

 • 3-8ngay2_Page_1.jpg
 • 3-8ngay2_Page_2.jpg
 • 3-8ngay2_Page_3.jpg
 • 3-8ngay2_Page_4.jpg
 • 3-8ngay2_Page_5.jpg
 • 3-8ngay2_Page_6.jpg
 • 3-8ngay2_Page_7.jpg
 • 3-8ngay2_Page_8.jpg

Sản phẩm: Báo Trại Rèn Luyện 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sản phẩm báo in của Trại Rèn Luyện IV - Công Viên Văn Hoá Láng Le

Trưởng ban: Trưởng Hùng Tấn

và các thành viên khác:

Trưởng Hùng Khả

Trưởng Thư Diệu

CTV.Phí Thị Kim Thuỷ

CTV.chị Thuý

Trưởng Huyền Như Như Tịnh

Ngày thứ nhất

 • rl41_Page_1.jpg
 • rl41_Page_2.jpg
 • rl41_Page_3.jpg
 • rl41_Page_4.jpg
 • rl41_Page_5.jpg
 • rl41_Page_6.jpg
 • rl41_Page_7.jpg
 • rl41_Page_8.jpg

 

Ngày thứ hai

 • rl42_Page_1.jpg
 • rl42_Page_2.jpg
 • rl42_Page_3.jpg
 • rl42_Page_4.jpg
 • rl42_Page_5.jpg
 • rl42_Page_6.jpg
 • rl42_Page_7.jpg
 • rl42_Page_8.jpg
 • rl42_Page_9.jpg
 • rl42_Page_910.jpg
 • rl42_Page_9211.jpg
 • rl42_Page_9312.jpg
 • rl42_Page_9413.jpg
 • rl42_Page_9614.jpg
 • rl42_Page_9615.jpg
 • rl42_Page_9716.jpg