Menu

Sản phẩm: Báo Trại Chuyên Đề Sơ Cấp Cứu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Đây là sản phẩm báo in trong trại đầu tiên. Tại kì trại Chuyên Đề Sơ Cấp Cứu - KDL Dambri Safari

Trưởng ban: CTV.Trần Ngọc Phong

và các thành viên khác:

Trưởng Hùng Khả

Trưởng Hùng Duy

Trưởng Thư Diệu

Trưởng Hùng Tấn

Trường Huyền Như Như Tịnh

CTV.Phí Thị Kim Thuỷ

Ngày thứ 1

 • 13-08-2011ngay1_Page_1.jpg
 • 13-08-2011ngay1_Page_2.jpg
 • 13-08-2011ngay1_Page_3.jpg
 • 13-08-2011ngay1_Page_4.jpg
 • 13-08-2011ngay1_Page_5.jpg
 • 13-08-2011ngay1_Page_6.jpg
 • 13-08-2011ngay1_Page_7.jpg
 • 13-08-2011ngay1_Page_8.jpg

 

Ngày thứ 2

 • 14-08-2011ngay2_Page_1.jpg
 • 14-08-2011ngay2_Page_2.jpg
 • 14-08-2011ngay2_Page_3.jpg
 • 14-08-2011ngay2_Page_4.jpg
 • 14-08-2011ngay2_Page_5.jpg
 • 14-08-2011ngay2_Page_6.jpg
 • 14-08-2011ngay2_Page_7.jpg
 • 14-08-2011ngay2_Page_8.jpg

Sản phẩm: Website Thanh Thiếu Nhi Minh Lý

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Với tiền thân là Blog Thanh Thiếu Nhi Minh Lý, website Tập Thể Thanh Thiếu Nhi Minh Lý đã được xây dựng và cập nhật không ngừng với những nội dung phong phú. Website sau một thời gian đã trở thành một nơi chia sẻ tâm tình của những đoàn sinh sau mỗi kỳ trại.

Bên cạnh đó, Thư Viện Hình là nơi lưu trữ toàn bộ hình ảnh của những kỳ trại, xuất du, ... của Thanh Thiếu Nhi Minh Lý từ những ngày đầu tiên thành lập.

 

 

Phim ngắn: TTN MINH LÝ và TĐ NHÂN HÒA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Phim ngắn theo dạng phim tư liệu TTN MINH LÝ và tập thế TĐ NHÂN HÒA như muốn giới thiệu đến quý khách tại buổi lễ Tất Niên 2013, phim góp nhặt tư liệu về những hình ảnh sinh hoạt xưa và nay cùng những đoạn phim thô trong quá trình sinh hoạt được ghi nhận lại và dựng nên.

Phim ngắn: LÀ MỘT THANH SINH

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Phim ngắn Là Một Thanh Sinh do tập thể Thanh sinh đội Nhân hòa (thế hệ 1+2) thực hiện, đoạn phim nói về cách tổ chức dự án, giải quyết mâu thuẫn trong công việc và giữ vững niềm tin trong quá trình sinh hoạt.