Menu

Tiến độ - Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.81 (8 Votes)

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm chân tình mà quý vị đã dành cho đồng bào của mình 

62 15,160,000
Số lượt quyên góp Tổng số tiền (VND)

Danh sách cá nhân đơn vị đã đóng góp

STT  Tên  Số tiền (VND) Ghi chú
 1  Đạo hữu Thư Giáo  200,000  
 2  Nguyễn Phương Nam (thân hữu TS)  300,000  
 3  Lê Thảo Nguyên  200,000   
 4  Hòa Thuận (bạn Thảo Nguyên)  200,000  
 5  Lê Cao Nguyên  200,000  
 6  Xuân Hương (bạn Thảo Nguyên  200,000  
 7  Nguyễn Thị Thanh Trang  100,000   
 8  Nguyễn Trung Bạo  200,000  
 9  Đạo hữu Thư Phát  100,000  
 10  Kiều Oanh (bạn Thảo Nguyên)  200,000  
 11  Xuân Hiền (bạn Thảo Nguyên)  200,000  
 12  Trưởng Như Tịnh  200,000  
 13  DBT Thư Diệu  200,000  
 14  Nguyễn Hữu Đại  100,000  
 15  PH Thanh Duy - Mỹ Duyên - Kim Mỹ  200,000  
 16  PH Trần Thanh Văn  200,000  
 17  Thư Ánh (PH Lương Nhật Anh)  100,000  
 18  Nguyễn Trung Cường  500,000  
 19   Nguyễn Hữu Nghị  500,000  
 20   Dạ Thảo (bạn Thảo Nguyên)  100,000  
 21   Nguyễn Thị Thu Trinh  100,000  
 22  Tạ Lê Trường Linh  200,000  
 23  Huỳnh Thị Kim Oanh  200,000  
 24  Trần Thị Minh Phụng  500,000  
 25  Đạo Hữu Hùng Vạn  200,000  
 26  Phạm Thị Ái Vân  100,000  
 27  Nguyễn Đoàn Thanh  500,000  
 28  Lê Chơn Nhựt Bình  250,000  
 29  Lê Xuân Khôi  250,000  
 30  Trần Sơn Hải (Trưởng đoàn bạn)  300,000  
 31  Trần Ngọc Phong (Cộng tác viên)  300,000  
 32  Dương Tiểu Phụng  300,000  
 33  Thanh Quang (Bạn Anh Linh)  500,000  
 34  Phạm Nguyễn Đan Thanh (bạn Thơ)  50,000  
 35  Tạ Thị Ánh Hồng (bạn Thơ)  50,000  
 36  Nguyễn Thị Thu Thảo (bạn Thơ)  50,000  
 37  Huỳnh Thị Hoa (bạn Thơ)  50,000  
 38  Nguyễn Thị Thu (PH Đức Cảnh)  100,000  
 39  Nguyễn Thị Thơm (PH Hữu Phước)  200,000  
 40  Lê Nguyễn Kim Mỹ

 50,000

 
 41  Bích Phương (Bạn Anh Linh)

 250,000

 
 42  Phan Hồ Minh Sang (BạnThi)

 700,000

 
 43  Đỗ Thị Minh Anh (Bạn Thi)

 1,000,000

 
 44  Nguyễn Thị Bích Thảo (Bạn Thi)

 200,000

 
 45  Nguyễn Trung Hiếu (CTV)

 500,000

 
 46  Thanh Hiếu (Bạn chị Thúy)

 300,000

 
 47  Nguyễn Thị Nguyện (Bạn Thảo Nguyên)

 200,000

 
 48  Đào Ngọc Minh Thi

 100,000

 
 49  Thạch Thị Cẩm Tú

 100,000

 
 50  PH Khánh Toàn

 100,000

 
 51  Trương Minh Lý  10,000  
 52  Nguyễn Thanh Tùng  50,000  
 53  Nguyễn Khả Hân  100,000  
 54  Chị Thủy (Bạn chị Thúy)  200,000  
 55  PH Hà Thân - Hà Nguyên  200,000  
 56  DBT Hùng Tấn  100,000  
 57  Đạo hữu Thư Ngôn  100,000  
 58  Đào Ngọc Minh Thơ  100,000  
 59  Phạm Minh Phúc (Bạn Nhật Anh)  50,000  
 60  Đoàn sinh Phan Minh Vũ  100,000  
 61  Đoàn sinh Nguyễn Minh Vy  100,000  
 62  Thanh Đoàn Nhân Hòa  1,000,000  
       

Nếu thấy thông tin trên có gì sai sót quý vị hãy gửi email về [email protected] để chúng tôi có thể chỉnh sửa. Xin cảm ơn.