Menu

Hướng dẫn học giáo lý Online

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

**Lưu hành nội bộ - Hệ thống chỉ dành riêng cho Minh Lý Môn Sanh đã có đăng ký học lớp giáo lý. 

Hướng dẫn xây dựng lớp học (dành cho quản trị viên)

https://docs.google.com/document/d/1yGEcVlfDGEjdY_4jj0JDS2SYgMHm1keIX-6205vs7Gs/edit?usp=sharing 

Hướng dẫn tham gia học (dành cho học viên)

Ở lần học đầu tiên, xin Quý Đạo Hữu hãy xem ký hướng dẫn sử dụng bên dưới

https://docs.google.com/document/d/1xiiTeDOshzXFMICicYsmXRfDpORXLzWx_lR8tJ9nz6M/edit?usp=sharing

Nếu Quý Đạo Hữu đã quen với các thao tác. Xin hãy nhấp chuột vào bên dưới để vào tham gia học

 

_______

Nếu Quý Đạo Hữu gặp bất kỳ khó khăn trong vấn đề kỹ thuật, xin hãy liên hệ quản trị viên ở chùa Tam Tông Miếu.

Hoặc liên hệ Hùng Ngộ qua:

Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/nhutbinh
Skype: [email protected]