Menu

Báo trại chuyên đề Sơ Cấp Cứu 2019

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.69 (8 Votes)

Xin mời các Quý Trưởng, anh chị em Thanh sinh, Cộng tác viên theo dõi báo trại do bộ phận truyền thông của Ban quản trại thực hiện của trại Chuyên đề Sơ Cấp Cứu 2019

--------------------------------------------------------------------------------

Trưởng ban truyền thông: Tân thanh sinh Lê Nguyễn Đông Nghi
Chịu trách nhiệm xuất bản: Trưởng Đại Thâm Minh
Thiết kế - Xuất bản: Minh Lý Media Group

 

Ngày 1

 • ngay_1_Page_01.jpg
 • ngay_1_Page_02.jpg
 • ngay_1_Page_03.jpg
 • ngay_1_Page_04.jpg
 • ngay_1_Page_05.jpg
 • ngay_1_Page_06.jpg
 • ngay_1_Page_07.jpg
 • ngay_1_Page_08.jpg
 • ngay_1_Page_09.jpg
 • ngay_1_Page_10.jpg
 • ngay_1_Page_11.jpg
 • ngay_1_Page_12.jpg

 

Ngày 2

 • ngay_2_Page_01.jpg
 • ngay_2_Page_02.jpg
 • ngay_2_Page_03.jpg
 • ngay_2_Page_04.jpg
 • ngay_2_Page_05.jpg
 • ngay_2_Page_06.jpg
 • ngay_2_Page_07.jpg
 • ngay_2_Page_08.jpg
 • ngay_2_Page_09.jpg
 • ngay_2_Page_10.jpg
 • ngay_2_Page_11.jpg
 • ngay_2_Page_12.jpg
 • ngay_2_Page_13.jpg
 • ngay_2_Page_14.jpg
 • ngay_2_Page_15.jpg
 • ngay_2_Page_16.jpg
 • ngay_2_Page_17.jpg
 • ngay_2_Page_18.jpg
 • ngay_2_Page_19.jpg
 • ngay_2_Page_20.jpg
 • ngay_2_Page_21.jpg
 • ngay_2_Page_22.jpg
 • ngay_2_Page_23.jpg
 • ngay_2_Page_24.jpg