Menu

Thư Viện Nhạc Sinh Hoạt

Anh em ta về

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.50 (1 Vote)

nhạc sinh hoạt - Anh em ta vềAnh em ta về cùng nhau ta xung họp này 1 2 3 4 5...
Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này 5 4 3 2 1...

1 đều chân bước nhé,
2 quay nhìn nhau đi,
3 cầm tay chắc nhé không muốn ai chia lìa,
4 nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà,
5 nhớ mãi tình này trong câu ca.