Menu

Thư Viện Nhạc Sinh Hoạt

Nghi Thức Cơm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

nhạc sinh hoạt - Nghi Thức Cơm

Trước mâm cơm canh giờ này,
Cùng nhau chấp tay,
Bát cơm tuy vơi mà đầy.
Tình huynh đệ thắm thay,


Ăn trái nhờ kẻ trồng cây.
Uống nước xin nhớ về nguồn!
Bát cơm tuy vơi mà đầy.
Tình huynh đệ thắm thay,