Menu

Thư Viện Nhạc Sinh Hoạt

Ngày Dần Tan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

nhạc sinh hoạt - Ngày Dần Tan

Ngày dần tiêu tan đứng vòng quanh đây.
Cùng nắm tay ta nhắc nhau lời
Đường còn tuy xa, gắng bền tâm lo mục đích chung
Giúp ích cho đời.

Rồi ngày mai nhìn bóng dáng nơi này
Lòng hứa với nhau rằng Sắp Sẵn luôn.
Bền chặt tình thương đồng lòng hứa với nhau rằng:
Ta chớ quên ta hiến dâng cho đời.