Menu

Thư Viện Nhạc Sinh Hoạt

Mừng Anh Anh Mới Tới

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (3 Votes)

nhạc sinh hoạt - Mừng Anh Anh Mới Tới

Mừng anh, anh mới tới
Tới thăm chúng tôi nơi này
Lòng tôi hân hoan vui say
Khi trông thấy anh cười rất tươi.
Ối! Ối Giời Giời Ơi!
Mặt anh giống như mặt trời
Lòng tôi hân hoan vui say
khi trông thấy anh cười rất tươi.