Menu

Thư Viện Nhạc Sinh Hoạt

Lửa Tàn (Tàn Lửa)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

nhạc sinh hoạt - Lửa Tàn (Tàn Lửa)

Màn đêm buôn lơi theo ánh lửa dần tàn.
Tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan,
Tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng.

Lửa đêm nay tan nhưng lửa thiên còn cháy âm thầm ngàn đời.
Biệt ly muôn nơi ta nguyện đem tình thương rải rác khắp trốn,
Mong mai sau ngọn lửa thiên cháy lên nối lòng mọi người.

.