Menu

Thư Viện Nhạc Sinh Hoạt

Hát To Hát Nhỏ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (1 Vote)

nhạc sinh hoạt - Hát To Hát Nhỏ

Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ, rồi ta ngồi kể chuyện cho nhau nghe
Ô Ố Ồ, Ô Ố Ồ … Ta vui ca hát hát cho vui đời ta.
Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ, rồi ta ngồi kể chuyện cho nhau nghe
Ô Ố Ồ, Ô Ố Ồ … Ta vui ca hát hát cho vui đời ta.

.