Menu

Thư Viện Nhạc Sinh Hoạt

Gọi Lửa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

nhạc sinh hoạt - Gọi Lửa

Ta đốt to cho bừng lên sáng, đốt to cho bừng lên sáng, đốt to cho bừng lên sáng lên
Mau, các anh em cùng nhau tới
Chóng nhanh lên Đoàn sinh nhé
Các anh đang chờ chúng ta ngoài kia.

*bài hát thường được sử dụng để bắt đầu buổi sinh hoạt lửa trại.