Menu

Thư Viện Nhạc Sinh Hoạt

Giây Phút Chia Ly

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

nhạc sinh hoạt - Giây Phút Chia Ly

Rời tay giây chia ly
Bạn ơi vui lên đi
Bạn hỡi ... vui đi

Gian khó ta không nề
Ghi nhớ nhau muôn đời
Từ đây ... cách xa

*đoạn sau không phải lời Việt.