Menu

Thư Viện Nhạc Sinh Hoạt

Ghồ Ghê

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

nhạc sinh hoạt - Ghồ Ghê

Ghồ ghê, ghồ ghê, ghồ ghê.
Khen anh hai một cái bà con ai.
Ghồ ghê, ghồ ghê, ghồ ghê.
Hãy vỗ tay khen anh hai một chầu.