Menu

Thư Viện Nhạc Sinh Hoạt

Càng Đông Càng Vui

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Nhạc Sinh Hoạt Càng Đông Càng Vui

Càng đông chúng ta càng vui nhiều,
càng đông lại được thú nhiều.
Càng đông chúng ta càng vui nhiều,
càng đông lại mạnh nhiều
Nhiều đi họp được biết nhiều,
Nhiều đi trại được thú nhiều,
Nhiều đi được lợi nhiều.