Menu

Thư Viện Nhạc Sinh Hoạt

15 Phút Đồng Hồ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Mười lăm phút đồng hồ.
Mình nhớ má tháy mồ.
Buồn như con cá rô đem bỏ vào tô.
Mình lên giây đồng hồ, mừng hết lớn hả bồ.
Mừng như con cá rô đang bơi ra hồ.