Menu

Thư Viện Nhạc Sinh Hoạt

Vui Họp Đoàn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

nhạc sinh hoạt - Vui Họp Đoàn

Vui họp đoàn cùng nhau chung sức kết đoàn
Ta vui hát vui hát câu ca họp đoàn
Vui họp đoàn cùng nhau chung sức kết đoàn
Cùng đồng tâm đắp xây ngày mai.