Menu

Thư Viện Nhạc Sinh Hoạt

Vui Ca Lên

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (1 Vote)

nhạc sinh hoạt - Vui Ca Lên

Vui ca lên nào, vui ca lên nào
Vui ca lên chúng ta cùng ca.
Ca nào, ca nào ta hát cho to và hay,
Ca nào, ca nào, ta hát cho to và hay.
Vui ca lên nào, vui ca lên nào,
Vui ca lên đời ta sung sướng.