Menu

Thư Viện Nhạc Sinh Hoạt

Giờ Ăn Đến Rồi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

nhạc sinh hoạt - Giờ Ăn Đến Rồi

Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi.
Mời anh xơi, mời chị xơi.
Giơ chén lên cao này, giơ chén lên cao này.
Ta cùng ăn, ta cùng ăn.